ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κεντρική σελίδα Ανακοινώσεις Επικοινωνία Αναζήτηση

 Νομοθεσία ΣΕΠ
    

Επάνω

/ Θέματα ΣΕΠ / Νομοθεσία ΣΕΠ

Νομοθεσία σχετική με το Θεσμό του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 • Υ.Α Γ7/ 162622/ 31-12-2009  Προσόντα στελεχών ΚΕΣΥΠ-ΓΡΑΣΕΠ για την χρήση Ψυχομετρικών Εργαλείων
 • Υ.Α Γ7/ 119291/ 5-09-2009  Άδεια διέλευσης των στελεχών των Θυρίδων Νεανικής Επιχειρηματικότητας της Γ.Γ.Ν.Γ.
 • Υ.Α Γ7/ 110721/ 11-09-2009  ΥΠΕΠΘ Αποκλειστική χρήση των χώρων ΚΕΣΥΠ-ΓΡΑΣΕΠ
 • Υ.Α Γ7/ 110417/ 11-09-2009  ΥΠΕΠΘ Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας και συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς
 • Υ.Α Γ7/ 81687/ 09-07-2009  Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
 • Υ.Α Γ2/ 118842/ 17-09-2008  Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου
 • Υ.Α Γ2/ 28093/ 04-03-2008  ΥΠΕΠΘ: Πίνακας με τις μετακινήσεις μαθητών B/θμιας Εκπαίδευσης εσωτερικού και εξωτερικού
 • Υ.Α Γ7/ 9190/ 24-01-2007  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη συμμετοχή στο έργο «Συμβουλευτικοί Ορίζοντες για τον Σχολικό Προσανατολισμό – ΣΟΣ Προσανατολισμός» της Κατηγορίας Πράξης 2.4.1.γ
 • Υ.Α Γ7/ 8645/ 23-01-2007  Ανάπτυξη ειδικού επιμορφωτικού υλικού για την επιμόρφωση των Συμβούλων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Υ.Α Γ7/ 125865/ 23-11-2006  Ίδρυση νέων ΚΕΣΥΠ και Γραφείων ΣΕΠ
 • Υ.Α Γ2/ 118828/ 09-11-2006  Αναλυτικό Π.Σ. ΣΕΠ-Περιβάλλον Εργασίας
 • Υ.Α Γ2/ 13324/ 07-02-2006  Σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Γ7/ 108800/ 19-10-2006  αναφέρεται στην υποβολή προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας για το έτος 06-07
 • Γ7/ 105087/ 05-10-2005  αναφέρεται στην υποβολή προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας για το έτος 05-06
 • Υ.Α Γ7/ 788500/ 07-09-2005  Ανάθεση εφαρμογής ΣΕΠ στις Σχολικές Δ.Ε
 • Γ7/ 43482/ 28-04-2005  Yλικοτεχνική υποδομή και χρήση των χώρων ΚΕΣΥΠ και εύρυθμη λειτουργία αυτών
 • Γ7/ 43480/ 28-04-2005  Yλικοτεχνική υποδομή και χρήση των χώρων ΓΡΑΣΕΠ και εύρυθμη λειτουργία αυτών
 • Υ.Α Γ7/ 107631/ 02-10-2003  Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων
 • Υ.Α Γ2/ 5959/ 06-11-2001  με την οποία ορίζονται οι Εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια προγραμμάτων
 • Υ.Α Γ2/ 3158/ 04-10-2001 που αναφέρεται στην υποβολή προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας για το έτος 01-02
 • Υ.Α Γ2/ 5089/ 01-10-2001  αναφέρεται στην απασχόληση των εκπαιδευτικών Δ.Ε. που υπηρετούν στα ΚΕΣΥΠ της χώρας
 • Υ.Α Γ2/ 614/ 09-02-2001  αναφέρεται στη χρηματοδότηση των ΚΕΣΥΠ και γραφείων ΣΕΠ
 • Υ.Α Γ2/ 542/ 06-02-2001  αναφέρεται στο υπηρεσιακό καθεστώς των στελεχών ΣΕΠ
 • Υ.Α Γ2/5088 (ΦΕΚ 1341/16-10-2001, τ.Β)  με την οποία ορίζονται εκδηλώσεις με θέμα: Ημέρες Σταδιοδρομίας
 • Υ.Α Γ2/ 3141/ 08-09-2000  στην οποία ορίζονται οι αρμοδιότητες των Ειδικών της Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης στα ΚΕΣΥΠ της χώρας
 • Υ.Α Γ2/ 2571/ 27-07-2000  στην οποία ορίζονται οι αρμοδιότητες των Υπευθύνων των Γραφείων ΣΕΠ που λειτουργούν στις σχολικές μονάδες
 • Υ.Α Γ2/455 (ΦΕΚ 161/16-2-2000, τ. Β)  με την οποία ορίζεται η Αγωγή Σταδιοδρομίας ως Σχολική Δραστηριότητα
 • Υ.Α Γ2/ 1549/ 18-04-2000  Επισκέψεις μαθητών σε ΣΕΚ και Σχολικά Εργαστήρια
 • Υ.Α Γ2/ 525/ 10-02-1999  που αναφέρεται στην αποκλειστική χρήση των χώρων που στεγάζουν τα ΚΕΣΥΠ και γραφεία ΣΕΠ
 • Π.Δ 232 (ΦΕΚ179/29-7-1998, τ. Α΄) Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Υ.Α Γ2/ 3872/ 17-6-1998  Επιμόρφωση καθηγητών στη Τεκμηρίωση Πληροφοριακού Υλικού ΣΕΠ
 • Υ.Α Γ2/ 7113/ 02-12-1997  στην οποία ορίζονται οι αρμοδιότητες των υπευθύνων ΣΕΠ στα ΚΕΣΥΠ της χώρας
 • Υ.Α Γ2/ 6646/ 20-11-1997  Επιμόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελματική Συμβουλευτική
 • Ν. 2525/ 23-09-1997  (άρθρο 10 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός)
 • Υ.Α Γ2/ 4087/ 04-07-1996  Θέματα εφαρμογής ΣΕΠ
 • Υ.Α Γ2/1780 (ΦΕΚ 228/09-04-1996, τ.Β)  με την οποία ορίζονται οι Εκπαιδευτικές επισκέψεις και οι προσκλήσεις επαγγελματιών στη τάξη, στο πλαίσιο εφαρμογής του ΣΕΠ
 • Ν. 1566/ 30-09-1985  (άρθρα 37,38,39 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός)
 •  

  Τελευταία τροποποίηση:
  Αποστολή αλληλογραφίας προς @sch.gr με ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την τοποθεσία Web.

  Ενημέρωση website: