ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Κεντρική σελίδα Ανακοινώσεις Επικοινωνία

Ανακοίνωση

 

Πρόγραμμα σπουδών Λυκείου

(Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/03/2011)

Α' Λυκείου

1. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2. Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία και γ) Βιολογία.

3. Επιλογή μιας ερευνητικής εργασίας ανά τετράμηνο με θέμα που εντάσσεται στους κύκλους "Ανθρωπιστικές και κοινωνικές Επιστήμες", "Τέχνη και Πολιτισμός", "Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία" και "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" ή με θέμα που συνδυάζει κάποιους από τους προαναφερόμενους κύκλους. Μια εργασία θα μπορεί να είναι στα Αγγλικά. Όλες οι εργασίες θα περιλαμβάνουν χρήση της τεχνολογίας και του Διαδικτύου στο οποίο και θα αναρτώνται με την ολοκλήρωσή τους.

Β' Λυκείου

Υπόμνημα

Κοινά Υποχρεωτικά Μαθήματα (δυνητική συνδιδασκαλία)

Ιδια μαθήματα αλλά σε άλλο βάθος εξειδίκευσης στην κάθε κατεύθυνση

Σχόλιο: Το σκούρο γκρίζο χρώμα σημαίνει συνδιδασκαλία του ίδιου μαθήματος ανάμεσα στους μαθητές των δύο κατευθύνσεως και εφόσον βεβαίως δεν γίνεται υπέρβαση του μέγιστου αριθμού μαθητών ανά τμήμα που προβλέπεται σήμερα.

1. Ισχύει ό,τι και στην Α' Λυκείου.

2. Οι μαθητές της κατεύθυνσης Α μπορούν να διαλέξουν ως υποχρεωτικό μάθημα είτε τη Βιολογία είτε την Επιστήμη Υπολογιστών.

3. Προϋπόθεση για να πάρει κάποιος μαθητής το σχετικό μάθημα εμβάθυνσης είναι να έχει επιλέξει το αντίστοιχο υποχρεωτικό μάθημα.

Γ' Λυκείου

1. Ισχύει ό,τι και στην Α' Λυκείου.

2. Προϋπόθεση για να πάρει κάποιος μαθητής το σχετικό μάθημα εμβάθυνσης είναι να έχει επιλέξει το αντίστοιχο υποχρεωτικά μάθημα.

3. Τα μαθήματα “Κοινωνιολογία” και “Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς” αποτελούν ένα ενιαίο πακέτο που επιλέγεται εναλλακτικά προς το πακέτο μαθημάτων “Μακροοικονομική και Μακροοικονομική” και “Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών” στην κατεύθυνση ΑΒ ή προς το πακέτο μαθημάτων “Ιστορία της Τέχνης και του Πολιτισμού” και “Φιλοσοφία” στην κατεύθυνση Β.

 

 

 

Αποστολή αλληλογραφίας προς ifili@sch.gr με ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την τοποθεσία Web.
Τελευταία τροποποίηση: 01/04/11