ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Κεντρική σελίδα Ανακοινώσεις Επικοινωνία

Ανακοίνωση

 

Τροποποιήσεις Ειδικών Περιπτώσεων στα Μηχανογραφικά Δελτία του 2011

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Παιδείας δίνει την δυνατότητα αλλαγής στοιχείων σε υποψηφίους που ανήκουν στις ειδικές περιπτώσεις: πολυτέκνων, τριτέκνων ή κοινωνικών κριτηρίων.
Δηλαδή, τους υποψηφίους που διαπίστωσαν ότι τελικά δεν εμπίπτουν σε ειδική περίπτωση, όπως έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό τους δελτίο, ή υποψηφίους που εμπίπτουν αλλά δεν το έχουν δηλώσει.


Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας.

 

Αποστολή αλληλογραφίας προς ifili@sch.gr με ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την τοποθεσία Web.
Τελευταία τροποποίηση: 30/06/11