ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Κεντρική σελίδα Ανακοινώσεις Επικοινωνία Αναζήτηση

 Ειδική Αγωγή
    

Επάνω

/ Εκπαίδευση / Ειδική Αγωγή

Θέματα που αφορούν την "Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση AMEA" όπως αυτά περιγράφονται στον νόμο 3699/2008

 1. Έννοιες − Σκοπός
 2. Μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 3. Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς
 4. Φοίτηση - Σχολικές μονάδες
 5. Χρήσιμες Πληροφορίες και Συνδέσεις
 6. Ειδικά Σχολεία και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

 

Έννοιες − Σκοπός

Σύμφωνα με το νόμο 3699/2008 "Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση" (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ), παρέχεται στο πλαίσιο των σκοπών της προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας, μη τυπικής, άτυπης και δια βίου εκπαίδευσης. Επιδιώκει να αναπτύξει την προσωπικότητά των μαθητών και να τους καταστήσει κατά το δυνατόν ικανούς για αυτόνομη συμμετοχή στην οικογενειακή, επαγγελματική, κοινωνική και πολιτισμική ζωή.
Οι ανωτέρω στόχοι επιτυγχάνονται με την έγκαιρη διάγνωση και ένταξη του παιδιού σε κάποιο από τα Προγράμματα Ειδικής Αγωγής.

Η "Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση" (ΕΑΕ), όπως και η γενική εκπαίδευση, είναι υποχρεωτική και λειτουργεί ως αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης.
 --> επιστροφή

 

Μαθητές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι:

 1. Για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης.
 2. Εμφανίζουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 3. Έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανατίθεται η ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους μαθητές αυτούς σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. που, κατόπιν πρόσκλησης που τους απευθύνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Στους μαθητές αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του νόμου 3699/2008.

--> επιστροφή

 

Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς

Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διερευνώνται και διαπιστώνονται από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., την Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) και τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ) άλλων Υπουργείων.

Οι σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις εισηγήσεις και τις προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις αξιολογικές εκθέσεις, που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
--> επιστροφή

 

Φοίτηση - Σχολικές μονάδες

Οι μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ανάλογα με το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, μπορούν να φοιτούν:

 • Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου,
  1. υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης, εφόσον πρόκειται για μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες.
  2. με παράλληλη στήριξη−συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ)
  1. Σε αυτοτελείς Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ).
  2. Σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήματα άλλων σχολείων σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, ιδρύματα χρονίως πασχόντων ή Υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατάστασης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, εφόσον σε αυτά διαβιούν άτομα σχολικής ηλικίας με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εκπαιδευτικές αυτές δομές θεωρούνται ΣΜΕΑΕ που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • Με διδασκαλία στο σπίτι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

--> επιστροφή

Συνημμένα


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

 ΚΕΔΔΥΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΚΕΔΔΥ

 Ιατροπαιδαγωγικά κέντραΙατροπαιδαγωγικά κέντρα

 Μονάδες Ψυχικής Υγείας σε όλη την Ελλάδαεδώ


ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

  ΔΟΜΕΣ ΣΕΠ ΔΟΜΕΣ ΣΕΠ

  ΩΡΑΡΙΟ ΔΟΜΩΝ ΣΕΠΩΡΑΡΙΟ ΔΟΜΩΝ ΣΕΠ

Άλλες σχετικές σελίδες από τον ιστοτόπο μας:

 [Πανελλαδικές Εξετάσεις]    ●    [Χρήσιμες Συνδέσεις EAE]

 

Τελευταία τροποποίηση - ενημέρωση: Μπιλανάκη Ελευθερία, υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, 29/10/2014:
Αποστολή αλληλογραφίας προς 2kesyp-g-athin.att.sch.gr με ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την τοποθεσία Web.

© Κατασκευή website: