ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αρχικός Πίνακας

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας

Φιλοσοφία Φιλοσοφία
ΣκοπόςΣκοπός ΣτόχοιΣτόχοι
Θεματολογία Θεματολογία Μεθοδολογία Μεθοδολογία
ΦάσειςΦάσεις υλοποίησης Αναστοχασμός Αναστοχασμός
Εκπαιδευτικό υλικόΕκπαιδευτικό υλικό
Πρακτική άσκησηΠρακτική άσκησηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Με μια ματιά...

Εκπαιδευτικό υλικό
  Να συμβουλευτώ...

 • 10.Καλές πρακτικέςκαλές πρακτικές


 • 10.1.Βιβλιοθήκες
 • 10.2.Αξιοποίηση της τέχνης στο ΣΕΠ
 • 10.3.Αξιοποίηση της επιστήμης στο ΣΕΠ
 • 10.4.Aξιοποίηση της τεχνολογίας στο ΣΕΠ: Ερωτηματολόγια στην ηλεκτρονική τάξη
 • 11.Παλιότερα προγράμματα Αγωγής ΣταδιοδρομίαςΠαλιότερα προγράμματα Α. Σ.

Φιλοσοφία της αγωγής σταδιοδρομίας

Η αγωγή σταδιοδρομίας οργανώνεται μέσα στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα στα πλαίσια προγραμμάτων ΣΕΠ και έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση του μαθητή στο θέμα της αυτογνωσίας και της πληροφόρησης.
 • κορυφή
 • με μια ματιά  Σκοπός του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ)

  
  
  • Αυτογνωσία
  • Διευκόλυνση των μαθητών στην προσωπική τους ανάπτυξη και αυτογνωσία
  • Διευκόλυνση μαθητή στη λήψη αποφάσεων
  • να αντιληφθεί ο μαθητής τα στάδια και τους διαφορετικούς τρόπους στη λήψη απόφασης
  • Μετάβαση από το ένα εξελικτικό στάδιο στο άλλο
  • να διευκολύνει το στόχο της μετάβασης των νέων ανθρώπων προς τον κόσμο της εργασίας διευρύνοντας τις εμπειρίες των μαθητών με ποικίλες δραστηριότητες μέσα και έξω από το σχολείο
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ενεργό αναζήτηση της πληροφόρησης
  • Να βοηθήσει τους μαθητές στην πληροφόρηση ως επικοινωνιακή διαδικασία με έμφαση στη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων ενεργού αναζήτησης, κριτικής επεξεργασίας και αξιοποίησης της πληροφορίας
  • Διαχείριση σχέσων συνεργασίας
  • να αντιληφθεί την αξία και τους τρόπους της συνεργασίας σε όλα τα στάδια της ζωής
  • κορυφή
  με μια ματιά


  Στόχοι του προγράμματος ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ / ΣΕΠ

  
  
   • Οι μαθητές επιδιώκεται:
   • ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ: Να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, τα ενδιαφέροντα και τις αξίες, τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους. Να αντιμετωπίζουν με θετική στάση τις αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή τους. Να σχεδιάζουν το μέλλον τους και να ιεραρχούν τα σχέδιά τους. Να γνωρίσουν τη διαδικασία που ακολουθείται στη λήψη απόφασης. Να αξιοποιούν το δυναμικό τους στη διαδικασία των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών επιλογών
   • ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: Να έλθουν σε επαφή με επαγγελματικούς χώρους και επαγγελματικές δραστηριότητες. Να χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές πληροφόρησης. Να σχηματίσουν σφαιρική εικόνα για τον κόσμο της εργασίας, τις εξελίξεις του και το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα της διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης Να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, όσον αφορά την πληροφόρησή τους.
   • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: Να διερευνούν τις δυνατότητες εκπαίδευσης-κατάρτισης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Να πληροφορηθούν σχετικά με τις δυνατότητες σπουδών και εργασίας στην τοπική και την παγκόσμια κοινότητα. Να αντιληφθούν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του σχολείου και της ευρύτερης κοινωνίας. Να προβληματιστούν για το ρόλο των στερεοτυπικών αντιλήψεων στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές. Να καλλιεργήσουν επαγγελματική συνείδηση. Να επεξεργάζονται εκπαιδευτικές και επαγγελματικές πληροφορίες. Να παρακολουθούν την πραγματοποίηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο Να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που απαιτούν συνεργασία και επικοινωνία με άλλα άτομα.
  • κορυφή
  με μια ματιά


  Θεματολογία των προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας

  
  

 • κορυφή
 • με μια ματιά

  Μεθοδολογία του προγράμματος

  
  
   Η μεθοδολογία ενός προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας βασίζεται:
   Προσωπική ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής
  • στη διεπιστημονική θεώρηση
  • στην ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας
  • στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία
  • στην ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου
  • στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης
  • στις αρχές της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη
  • στη βιωματική, ερευνητική και ανακαλυπτική μέθοδο
  • στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία

 • κορυφή
 • με μια ματιά

  Φάσεις σχεδιασμού του προγράμματος

  
  
   1. Πριν την υλοποίηση: Σχεδιασμός, αναζήτηση υλικού και πηγών από το διδάσκοντα
   H εύρεση θέματος περιλαμβάνει: τον τίτλο, τα υποθέματα, τους στόχους, το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης, τις ενδεχόμενες συνεργασίες, τα πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά προγράμματα, το ημερολόγιο προγραμματισμού δραστηριοτήτων και τα ονοματεπώνυμα των εκπαιδευτικών και για τη δευτεροβάθμια τα ονοματεπώνυμα και των μαθητών που θα συμμετέχουν
   Υλοποίηση 2.a. Κατά την υλοποίηση: Συγκρότηση ομάδων- εύρεση θέματος
   Υλοποίηση 2.b.Ασκήσεις αυτογνωσίας- ασκήσεις επικοινωνίας- ασκήσεις συνεργασίας
   Υλοποίηση 2.c.καθορισμός ατομικών και ομαδικών στόχων- πλάνο εργασιών
   Υλοποίηση 2.d. Συντονισμός και εποπτεία ομάδας (Ανατροφοδότηση)
   Υλοποίηση 3. Κριτική σκέψη-επεξεργασία πηγών/ πληροφοριών- ανασχεδιασμός(Ενεργός έρευνα)
   συνεργασίες- επισκέψεις- συνεντεύξεις- ερωτηματολόγια
   4.Υλοποίηση - παρουσίαση παραδοτέου
   (Γ2/5088/1-10-01 Υ.Α."οργάνωση εκδηλώσεων με θέμα: "Ημέρες σταδιοδρομίας"στις σχολικές μονάδες Δευτ/βάθμιας εκπαίδευσης)

 • κορυφή
 • με μια ματιά

  Αναστοχασμός του προγράμματος- ενεργός έρευνα

  
  

 • κορυφή

 • με μια ματιά


 • 2.2.Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

 • Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασίαΥγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
 • Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία υλικόΥγιεινή και ασφάλεια στην εργασία υλικό
 • Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασίαΥγιεινή και ασφάλεια στην εργασία Ε.Ε.
 • Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία videoΥγιεινή και ασφάλεια στην εργασία VIDEO
 • Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία videoΥγιεινή και ασφάλεια στην εργασία VIDEO
 • Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία: νόμοιΥγιεινή και ασφάλεια στην εργασία Nομοθετικό πλαίσιο
 • ΝομοθεσίαΥγιεινή και ασφάλεια στην εργασία Nομος


 • κορυφή

 • με μια ματιά


  Eπαγγελματικά δικαιώματα
  Eπαγγελματικά δικαιώματα ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ
  Eπαγγελματικά δικαιώματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - Eπιστήμη Υλικών Eπαγγελματικά δικαιώματα Βιολογικών εφαρμογών Eπαγγελματικά δικαιώματαΒιοχημείας Eπαγγελματικά δικαιώματαμηχανικοί
  Eπαγγελματικά δικαιώματαμηχανικοί σχεδίασης Eπαγγελματικά δικαιώματαAρχιτέκτονες μηχανικοί Eπαγγελματικά δικαιώματαμηχανικοί EETEM
  Επαγγελματικά δικαιώματα ΕΕΤΕΜ Επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικώνΕπαγγελματικά δικαιώματα μηχανικών
  Επαγγελματικά δικαιώματα Επαγγελματικά δικαιώματα ΕΟΠΠΕΠ Επαγγελματικά επιμελητήριαΕπαγγελματικά επιμελητήρια
  Eπαγγελματικά δικαιώματα ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ TΕΙ
  Επαγγελματικά δικαιώματα ΤΕΙ πληροφορικής Επαγγελματικά δικαιώματα ΤΕΙ πληροφορικής- ΜΜΕΕπαγγελματικά δικαιώματα ΤΕΙ πληροφορικής- ΜΜΕ Επαγγελματικά δικαιώματα ΤΕΙ Πληροφορικής Επαγγελματικά δικαιώματα ΤΕΙ πληροφορικήςσχετική νομοθεσία
  Επαγγελματικά δικαιώματα ΤΕΙ πληροφορικήςσχετική νομοθεσία για εσωτερική αρχιτεκτονική
  Επαγγελματικά δικαιώματα ηλεκτρολόγωνΕπαγγελματικά δικαιώματα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Επαγγελματικά δικαιώματα σχετική νομοθεσία
  Επαγγελματικά δικαιώματα ΛΟΓΙΣΤΩΝΕπαγγελματικά δικαιώματα ΛΟΓΙΣΤΩΝ Επαγγελματικά δικαιώματα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπαγγελματικά δικαιώματα ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  Επαγγελματικά δικαιώματασχετική νομοθεσία τεχνολόγοι γεωπόνοι κλπ
  Επαγγελματικά δικαιώματασχετική νομοθεσία γεωπονία- ραδιολογία
  Επαγγελματικά δικαιώματασχετική νομοθεσία για λογοθεραπεία Επαγγελματικά δικαιώματασχετική νομοθεσία για ιατρικά εργαστήρια Επαγγελματικά δικαιώματασχετική νομοθεσία για αισθητική
  Επαγγελματικά δικαιώματα ΤΕΙΕπαγγελματικά δικαιώματα ΤΕΙ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  Επαγγελματικά Δικαιώματα όσο και την Επαγγελματική Τουριστικών Επιχειρήσεων των Τ Ε.ΙΤο Προεδρικό Διάταγμα υπ'αριθμ 356 (ΦΕΚ 160/16-6-1989 τεύχος Α’)
  Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑΛΕπαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑΛ

 • κορυφή

 • με μια ματιά


  2.4.Επαγγελματικές μονογραφίες
  Δικηγόρος Δικηγόρος (ιστοσελίδα και video) ΦιλόλογοςΦιλόλογος(ιστοσελίδα και video) Δημοσιογράφος Δημοσιογράφος
  ΜαθηματικόςΜαθηματικός(ιστοσελίδα και video) Φυσικός Φυσικός (ιστοσελίδα και video) ΧημικόςΧημικός (ιστοσελίδα και video)
  ΒιολόγοςΒιολόγος ΟικονομολόγοςΟικονομολόγος (ιστοσελίδα και video)
  ΙατρόςΙατρός (ιστοσελίδα και video) ΜουσικόςΜουσικός (ιστοσελίδα)
  πίσω στη
  εργασιακές σχέσεις - τομείς επαγγελμάτων
  κορυφή
  με μια ματιά


 • 2.5.Επαγγελματικές κατηγορίες συνολικά
  Eπαγγέλματα πολιτισμούεπαγγέλματα πολιτισμούEπαγγέλματα τεχνολογίαςεπαγγέλματα τεχνολογίας
  Επαγγέλματα οικονομικάΕπαγγέλματα οικονομικά Επαγγέλματα στρατιωτικάΕπαγγέλματα στρατιωτικά
  Επαγγέλματα αστυνομικάΕπαγγέλματα αστυνομικά Επαγγέλματα από ΕΠΑΛΕπαγγέλματα από ΕΠΑΛ
  Επαγγέλματα εκπαιδευτικάΕπαγγέλματα εκπαιδευτικά Επαγγέλματα ιατρικάΕπαγγέλματα ιατρικά
  Επαγγέλματα καλλιτεχνικάΕπαγγέλματα καλλιτεχνικά Επαγγέλματα διοικητικάεπαγγέλματα διοικητικά
  πίσω στη
  πίσω εργασιακές σχέσεις- τομείς επαγγελμάτων κορυφή
  με μια ματιά  3.Εκπαίδευση και κατάρτιση

 • 3.1.Δρόμοι μετά το Γυμνάσιο

 • 3.1.Σχολές και ειδικά μαθήματαΣχολές και ειδικά μαθήματα Ιστοσελιδα ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
 • Σχολές σχετικές με Διοίκηση επιχειρήσεωνΣχολές σχετικές με Διοίκηση επιχειρήσεων Ιστοσελιδα ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
 • καλλιτεχνικές σπουδέςκαλλιτεχνικές σπουδές Ιστοσελιδα ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
 • Σπουδές συνολικάΣπουδές συνολικά Ιστοσελιδα ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
 • Σχολές πληροφορικήςΣχολές πληροφορικής

 • 3.2.Εκπαιδευτικό σύστημα

 • Εκπαιδευτικό σύστημαΕκπαιδευτικό σύστημα
 • Νέο εκπαιδευτικό σύστημαΜεταβολές
 • Σχολεία β΄ ευκαιρίαςΣχολεία β΄ ευκαιρίας
 • πίσω στην Εκπαίδευση / κατάρτιση
  πίσωκορυφή
  με μια ματιά

  pinakas

  πίσω στη θεματολογία Εκπαίδευση / κατάρτιση
  πίσω στηκορυφή
  με μια ματιά


  5. Σπουδές και εργασία στην Ευρώπη


 • Eξερευνώντας την Ευρ. ΈνωσηEξερευνώντας την Ευρ. Ένωση (παιχνίδι)
 • Επαγγελματικά δικαιώματα εργαζομένων στην ΕυρώπηΕπαγγελματικά δικαιώματα εργαζομένων στην Ευρώπη
 • Σπουδές και εργασία στην ΕυρώπηΣπουδές και εργασία στην Ευρώπη
 • Αναγνώριση τίτλων ΔΟΑΤΑΠΑναγνώριση τίτλων
 • Πρακτική άσκηση φοιτητώνΠρακτική άσκηση φοιτητών/ αποφοίτωνστην Ε.Ε
 • Το ευρωπαικό βιογραφικό σημείωμαβιογραφικό σημείωμα
 • Η Ε.Ε για τις απαιτούμενες δεξιότητεςΗ Ε.Ε για τις απαιτούμενες δεξιότητες
 • passport videoΗ Ε.Ε για το passport video


 • πίσω στη θεματολογία
  πίσωκορυφή
  με μια ματιά


  6. Επιχειρηματικότητα -περιβάλλον- βιολογικά- τουρισμός


 • Οργάνωση μιας επιχείρησηςΟργάνωση μιας επιχείρησης
 • Πράσινη επιχειρηματικότηταΠράσινη επιχειρηματικότητα
 • Αγροτουριστικές επιχειρήσειςΑγροτουριστικές επιχειρήσεις κλπ Π.Ι
 • Κοινωνική συνεταιριστική επιχείρησηΚοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση
 • ΕΚΚΕ ΒιβλιοθήκηΕΚΚΕ Βιβλιοθήκη
 • ΕΚΚΕ ΒιβλιοθήκηΕΚΚΕ Βιβλιοθήκη
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευσηΠεριβαλλοντική εκπαίδευση Π.Ι
 • Περιβαλλοντική εκπαίδευσηΠύλη Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 • Πύλη παιδαγωγικού υλικούΠύλη παιδαγωγικού υλικού Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
 • Bιολογικές καλλιέργειες Bιολογικές καλλιέργειες video
 • Αγροτικές περιοχές και βιολογικές καλλιέργειεςΑγροτικές περιοχές και βιολογικές καλλιέργειες
 • AγροτουρισμόςAγροτουρισμός
 • Αγροτουρισμόςαγροτουρισμός

 • Αγροτουριστική επιχείρησηΣχεδιάζοντας μια αγροτουριστική επιχείρηση
 • Παραδοσιακά επαγγέλματαΠαραδοσιακά επαγγέλματα
 • Σχεδιάζοντας μια επιχείρησηκοινωνική επιχειρηματικότητα video
 • Εικονική ειχείρηση νέων εικονική ειχείρηση νέων
 • οδηγός επιχειρηματικότητας ΑΣΠΑΙΤΕ
 • οδηγός επιχειρηματικότητας ΚΕΣΥΠ Λ. ΠΥΡΓΟΥ
 • Δημιουργείστε τη δική σας επιχείρηση oδηγός για μαθητές

 • πίσω στη θεματολογία
  κορυφή

 • με μια ματιά


  7.Μεθοδολογία ΣΕΠ


  Βιβλίο ΣΕΠ
  Βιβλίο ΣΕΠ
  ΔΕΠΠΣ ΣΕΠ ΔΕΠΠΣΔΕΠΠΣ ΣΕΠ
  περιεχόμενο προγραμμάτων Αγωγής σταδιοδρομίας ΣΕΠπεριεχόμενο προγραμμάτων Αγωγής σταδιοδρομίας ΣΕΠ
  Σχολικές δραστηριότητεςΣχολικές δραστηριότητες
  Oργάνωση εκδηλώσεων ημέρας σταδιοδρομίαςοργάνωση εκδηλώσεων ημέρας σταδιοδρομίας
  λοιπές νομοθετικές ρυθμίσεις λοιπές νομοθετικές ρυθμίσεις για ΣΕΠ
  με μια ματιά


  8. Ομαδοσυνεργατική/ project


 • Oμαδοσυνεργατική μέθοδοςΕισήγηση για project ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ
 • Διδακτική μεθοδολογία ΣΕΠπρότζεκτ
 • Συνεργατική μάθησηΣυνεργατική μάθηση
 • Αξιοποίηση της ομάδαςΑξιοποίηση της ομάδας ΜΕΙΖΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
 • το κίνητρο στην εκπαίδευσηΚλειδιά και αντικλείδια: το κίνητρο στην εκπαίδευση
 • Τα κίνητρα των παιδιών στη μάθησηΤα κίνητρα των παιδιών στη μάθηση

 • πίσω στηθεματολογία

  πίσωκορυφή
  με μια ματιά


  9.Συνεντεύξεις


 • Συνέντευξη αρχιτέκτοναΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
 • Συνέντευξη αρχαιολόγου ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
 • Συνέντευξη γραφίστα ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
 • Συνέντευξη ηχολήπτη ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
 • Συνέντευξη πληροφορικούΣυνέντευξη πληροφορικού
 • Βιοπληροφορικός Βιοπληροφορικός
 • ΟδοντίατροςOδοντίατρος
 • ΔιαιτολόγοςΔιαιτολόγος
 • ΝοσηλευτήςΝοσηλευτής
 • ΙατρόςΙατρός

 • πίσω στη θεματολογία: Εργασιακές σχέσεις- τομείς επαγγελμάτων
  Φάσεις σχεδιασμού Φάσεις
  κορυφή
  με μια ματιά


  10. Καλές πρακτικές

 • Ψηφιακό αποθετήριοΨηφιακό αποθετήριο
 • Αριστεία στην εκπαίδευση-Aποθετήριο καλών πρακτικών
 • Aποθετήριο καλών πρακτικών Π.Ι.Aποθετήριο καλών πρακτικών Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
 • πίσω στη θεματογραφία: προσωπική ανάπτυξη, καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής
  κορυφή
  με μια ματιά

  10.1.Βιβλιοθήκες

 • Δημόσιες βιβλιοθήκεςΔημόσιες βιβλιοθήκες
 • Η ψηφιακή βιβλιοθήκηΗ βιβλιοθήκη του μέλλοντος
 • πίσω στη θεματογραφία:προσωπική ανάπτυξη, καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής
  κορυφή
  με μια ματιά

  10.2.Αξιοποίηση της τέχνης στο ΣΕΠ

 • Αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαίδευση ΥΛΙΚΟ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣΤέχνη
 • Μεγάλα μουσείαεδώ
 • ΙΜΕΙΜΕ
 • Ιδρυμα ΛασκαρίδουΣελίδα περιηγητών ιδρύματος Λασκαρίδου
 • Χρωμάτισε την πεπλοφόροεδώ
 • Η καστροπολιτεία του Μυστράεδώ
 • ΔίολκοςΔίολκος
 • πίσω στη θεματογραφία: προσωπική ανάπτυξη, καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής
  κορυφή

 • με μια ματιά

  10.3.Αξιοποίηση της επιστήμης στο ΣΕΠ

 • Ευγενίδειο ΊδρυμαΕυγενίδειο Ίδρυμα
 • 10.3.Αξιοποίηση της τεχνολογίας στο ΣΕΠ

 • Aναζητώ στην ηλεκτρονική τάξη e-class σχετικά ερωτηματολόγια- βαθμολογία
 • Aναζητώ στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση τα Επαγγέλματα στα ΜΜΕ Επαγγέλματα στα ΜΜΕ
 • πίσω στη θεματογραφία: θετικά πρότυπα
 • κορυφή

 • με μια ματιά

  11.1.Παλιότερα προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας

   
  
   
  
  Ισότητα των δυο φύλωνεδώ Βιβλιοθηκονόμοςεδώ Διατροφή
  Παραδοσιακά επαγγέλματα Επαγγέλματα που χάνονται,επαγγέλματα που αναδύονταιεδώ

  11.2.Άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα

  H τρύπα του όζοντος
  O κόσμος των ιών
  Kαρτούν
  
  
  
  
  
  
  
  πίσω στη θεματογραφία: θετικά πρότυπα
  κορυφή
  
  με μια ματιά

  12.1.ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


 • Ερωτηματολόγιο για τη χρήση του διαδικτύουσυμπλήρωση εδώ on line

 • 12.2.Το δικό σας έντυπο υποβολής του προγράμματοςσυμπλήρωση on line ΕΔΩ

 • Εγκύκλιος σχολικών δραστηριοτήτων 2014-2015

 • πίσω για να επιλέξετε θέμα
  Πίσω στις φάσεις Πίσω στηνκορυφή
  με μια ματιά
 • θέλουμε τη γνώμη σας
 • Τελευταία τροποποίηση: 28/10/2014. Δημιουργία - Ενημέρωση website: Mπιλανάκη Ελευθερία, Υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αποστολή αλληλογραφίας προς mail@2kesyp-g-athin.att.sch.gr με ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την τοποθεσία Web.