ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κεντρική σελίδα

Επιλογές

Σπουδές

Σταδιοδρομία

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

Φιλόλογος


Καθηγητής δευτεροβάθμιας: ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Ο φιλόλογος μελετάει διαχρονικά τη σπουδή της γλώσσας και τους κανόνες χρήσης της σε συνδυασμό και με άλλες επιστήμες όπως την Ιστορία και την Τέχνη Ειδικότερα, ο φιλόλογος ασχολείται με την επιστημονική έρευνα της εξέλιξης ενός λαού και του πολιτισμού του με βάση κυρίως τη γλώσσα και τα γραπτά του μνημεία. Μελετάει όλα εκείνα τα δεδομένα τα οποία διαμορφώνουν μια γλώσσα. Ασχολείται με την κατανόηση της λογοτεχνίας και κάθε άλλης γραπτής εκδήλωσης του ανθρώπου. Ο ερευνητής φιλόλογος ασχολείται με την επιλογή και συγκέντρωση των κειμένων, τη μελέτη τους και την επιλογή των μεθόδων που θα χρησιμοποιήσει για την ερμηνεία τους. Ο εκπαιδευτικός φιλόλογος ασχολείται με τη διδασκαλία αρχαίων ή σύγχρονων μορφών της γλώσσας, την ανάλυση των κανόνων χρήσης της γλώσσας, τη διδασκαλία και ερμηνεία συγκεκριμένων λογοτεχνικών κειμένων, την εκμάθηση τρόπων προφορικής ή γραπτής γλωσσικής έκφρασης, τη διόρθωση εργασιών των εκπαιδευόμενων.

Σπουδαιότητα

Στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του φιλόλογου, περιλαμβάνονται η κριτική αναλυτική και συνθετική σκέψη, η παρατηρητικότητα και η μεθοδικότητα. Αναγκαία για το επάγγελμα κρίνεται η σωστή χρήση της γλώσσας την οποία διδάσκει. Στην περίπτωση της ενασχόλησης με τη διδασκαλία της γλώσσας, η μεταδοτικότητα, η υπομονή και η κατανόηση θεωρούνται απαραίτητα προσόντα, όπως επίσης και η ευγένεια, η προσήνεια, η ικανότητα επικοινωνίας, αλλά και το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Η γνώση ξένων γλωσσών και η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (ιδιαίτερα η χρήση του διαδικτύου), θεωρούνται σήμερα χρήσιμα εφόδια για την άσκηση του επαγγέλματος.

Περιβάλλον

Ο φιλόλογος μπορεί να εργαστεί ως ερευνητής ή σύμβουλος, σε ερευνητικά κέντρα, μουσεία και βιβλιοθήκες, ως μεταφραστής ή επιμελητής κειμένων σε εκδοτικούς οίκους, ως διορθωτής σε εφημερίδες, περιοδικά και διάφορα έντυπα, ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά τη λήψη διδακτορικού διπλώματος Ο φιλόλογος ως ερευνητής, εργάζεται σε χώρο γραφείου με καλές συνθήκες εργασίας, συνήθως ατομικά. Η εργασία είναι πνευματική και μπορεί να διεξάγεται σε ποικίλους χώρους, όπως σε βιβλιοθήκες, σε γραφεία ακαδημαϊκών χώρων, ή στην κατοικία του, σε ωράρια που καθορίζει ο ίδιος. Ο εκπαιδευτικός φιλόλογος εργάζεται κυρίως σε σχολεία της μέσης εκπαίδευσης, με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου.

 


ΣΧΟΛΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Φιλολογίας Κρήτης

Φιλολογίας Αθήνας

Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

Φιλολογίας Ιωαννίνων

Φιλολογίας Πάτρας

Φιλολογίας Πελοποννήσου

Φιλολογίας ΔΠΘ

ΣΧΟΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ιστορίας και Αρχαιολογίας Θεσσαλονίκης

Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιωαννίνων

Ιστορίας και Αρχαιολογίας Αθήνας

Ιστορίας και Αρχαιολογίας Κρήτης (Ρέθυμνο)

Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας

Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πελοποννήσου

Ιστορίας Ιονίου

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πάτρας

Φιλοσοφικών Σπουδών Ρέθυμνο

ΣΧΟΛΕΣ ΦΠΨ

Φιλοσοφίας –Παιδαγωγικής ΑΠΘ

ΦΠΨ Αθήνας

ΦΠΨ Ιωαννίνων

Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων Μπορείτε να παρακολουθήσετε video σχετικό με το φιλόλογο

 

Τελευταία τροποποίηση:
Αποστολή αλληλογραφίας προς: mail@2kesyp-g-athin.att.sch.gr με ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την τοποθεσία Web.

Δημιουργία - Ενημέρωση website : Mπιλανάκη Ελευθερία, Υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ