ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Σπουδές

Σταδιοδρομία

Τεχνολογία

Αρχικός πίνακας


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Ο εργαζόμενος ως διοικητικό στέλεχος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του τμήματος που διευθύνει, κάνει προτάσεις στη διοίκηση της επιχείρησης ή του οργανισμού, αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης, είναι υπεύθυνος για την πλήρη και σωστή εκτέλεση αποφάσεων της διοίκησης και έχει αρμοδιότητες, αλλά και ευθύνες για τη διαχείριση και την πορεία της επιχείρησης.

Σπουδαιότητα

Οι δραστηριότητες του διοικητικού στελέχους περιλαμβάνουν τον έλεγχο και οργάνωση των τμημάτων της επιχείρησης, τη συντήρηση και παρακολούθηση της παραγωγικής λειτουργίας, την έκδοση εντολών και τη λήψη αποφάσεων.

Ικανότητες

Το διοικητικό στέλεχος πρέπει να διαθέτει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, δυναμισμό, επινοητικότητα, δυνατότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης, ευχέρεια λόγου και άνεση στις κοινωνικές επαφές. Ακόμη, πρέπει να χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ικανότητα πρόβλεψης των αναγκών και τάσεων της αγοράς.

Στα θετικά του προσόντα, συγκαταλέγονται επίσης και η ικανότητά του να επιβάλλεται μέσω των λόγων του και των πράξεών του και να φροντίζει για τη σωστή εφαρμογή και παρακολούθηση της πολιτικής της εταιρείας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που αυτή έχει θέσει. Το διοικητικό στέλεχος διαθέτει ισχυρή και δυναμική προσωπικότητα, χαρακτηρίζεται από οξεία αντίληψη, ορθή εκτίμηση των καταστάσεων και αποφασιστικότητα. Το διοικητικό στέλεχος έχει την ικανότητα της πρόβλεψης των τάσεων και αναγκών της αγοράς, στοιχεία που θα του επιτρέψουν να εξασφαλίσει την επίτευξη των στόχων, την ανταγωνιστικότητα και αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης.

Περιβάλλον

Το διοικητικό στέλεχος εργάζεται σε γραφεία δημόσιων οργανισμών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, που αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας. Η εργασία του διοικητικού στελέχους περιλαμβάνει αρκετό άγχος και βρίσκεται σε ένα διαρκή αγώνα με το χρόνο για την επίτευξη των στόχων και την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. Λόγω των αυξημένων ευθυνών, το ωράριο εργασίας του διοικητικού στελέχους δεν έχει τον τυπικό και δεσμευτικό χαρακτήρα που έχει για τους άλλους εργαζόμενους στην επιχείρηση. Πολλές φορές απαιτείται να εργάζεται σε έντονους, πιεστικούς και ακατάστατους ρυθμούς, ενώ συχνά, απαραίτητες είναι και οι μετακινήσεις εντός ή εκτός χώρας

 

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΕΙ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΘΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΠΘΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΠΘ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΣΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΠΘΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΠΘ

ΣΧΟΛΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διεθνών και ευρωπαϊκών και περιφερειακών σπουδών Παντειο Διεθνών και ευρωπαϊκών και περιφερειακών σπουδών Παντειο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παν. ΜακεδονίαςΤμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Παν. Μακεδονίας Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μπορείς να παρακολουθήσεις το video Πηγή: http://www.youtube.com/embed/f1Axh7wrrCQ

 

ΣΧΟΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΕΙ

329 (Κωδ.240) - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ
319 (Κωδ.336) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
528(Κωδ.322) - ΟΡΓΑΝ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΟΡΓΑΝ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΘ
527 (Κωδ.313) - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ)ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΠΑΝ.ΑΘΗΝΑΣ)
529 (Κωδ.316) - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ)ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑ)
526 (Κωδ.400) - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)
500 (Κωδ.124) - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ
505 (Κωδ.320) - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)
556 (Κωδ.766) - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 1 MARKETING 2 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
506 (Κωδ.346) - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

ΣΧΟΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΙ

540(Κωδ.585) - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΙΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΙ
541 (Κωδ. 631) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΙ Διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοιαςΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΙ Διοίκηση μονάδων υγείας
537 (Κωδ.596) - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
405) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΩΔ. 751)ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
406) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΓΡΕΒΕΝΑ (ΚΩΔ. 734) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΓΡΕΒΕΝΑ
408) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΤΕΙ
409) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΤΕΙ ΚΩΔ. 765 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
551 (Κωδ.591) - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ( ΚΑΤ.ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ)ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
552. (ΚΩΔ. 609) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
544(Κωδ.602) - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΤΕΙ (2 ΚΑΤ.)ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΤΕΙ
557 (Κωδ.715) - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΙ(2 ΚΑΤ.)ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΙ
558 (ΚΩΔ 604) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ- ΔΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ- ΔΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
560(594)ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΕΙΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΕΙ
562) ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ (3 κατ.) (ΚΩΔ.755)
563) ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΥΡΓΟΣ (3 κατ.) (ΚΩΔ. 756)ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΥΡΓΟΣ
548 (Κωδ. 777) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (3 κατ)ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
547 (κωδ. 611) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
550 (κωδ. 587) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑ(3 κατ.)ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑ(3 ΚΑT.)
550 (κωδ. 587) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΡΕΣ (2 κατ.) 1. Διοίκηση επιχειρήσεων, 2. Μάρκετινγκ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕΡΡΕΣ

 

Τελευταία τροποποίηση: 6-11-2014
Αποστολή αλληλογραφίας προς: mail@2kesyp-g-athin.att.sch.gr με ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την τοποθεσία Web.

Δημιουργία- Ενημέρωση website : Mπιλανάκη Ελευθερία, Υπεύθυνη ΚΕΣΥΠ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ